Skip links

Etki Çemberleri Vakfı’nın TCEF – Turquoise Coast Environment Fund destekli “Gökçeada sakinlerini, yerel yönetimleri ve STKları Gökçeada’yı korumak ve Gökçeada’nın çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak için güçlendirmek” projesi ile; tek kullanımlık plastik tüketiminin ve plastik kirliliğinin denize, toprağa, suya ve tüm canlılara olan etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır. Gökçeada’da bulunan Yıldızkoy Türkiye’nin tek su altı milli parkıdır. Doğaya bırakılan plastiklerin canlı yaşamına etkisi konusunda farkındalık yaratmak için 8 ay boyunca proje kapsamında Yıldızkoy’da mikroplastik ölçümü yapılması hedeflenmektedir. Yapılan ilk ölçümler, sürdürülebilir yaşam pratiklerinin oldukça yaygın olduğu Yıldızkoy’da da mikroplastik olduğunu göstermektedir.

Proje kapsamında, yerel sakinlerin, turizm odaklı işletmelerin, yerel yönetimlerin farkındalıklarını arttırmak için etkinlikler düzenlenmekte, yereli güçlendirmek amacıyla yerelin katılımına açık ücretsiz bir proje yazma eğitimi ve proje başvurma desteği sağlanmaktadır. Bu eğitim katılımcıları ile yerelde etki odaklı aksiyon alan bir topluluğun organik bir şekilde oluşması hedeflenmektedir. Etki Çemberleri Vakfı burada kolaylaştırıcı ve destek konumundadır. Bu yolculukta yer alan topluluklardan biri XXXXXX Kooperatifi olarak Gökçeada Plastiksiz Festival etkinliğinin ikramlarını hazırlamıştır.

Explore
Drag