Skip links

Neler Yapıyoruz

Sosyal Girişimcilik Odaklı Destekler

Sosyal girişimciliği teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

Sosyal Etki Yatırımcılığı Odağında Ekosisteme Katkı

Mesele odağında bireylerin, kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve girişimlerin bir araya gelmesini ve çözüm odaklı iş birliklerini desteklemek.

Etki Odaklı Düşünceyi Yaygınlaştırma

Eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri gerçekleştirerek sosyal etki yatırımcılığı alanına dair bilgi üretimini sağlamak ve Vakıf network’ünü beslemek.

Etki Odaklı Yaklaşım ile Döngüsel Ekonomi Kurgusunun Yaygınlaştırılması

Döngüsel ekonomi doğada ilham alan çözümleri sadece ürün bazında değil sistem bazında da ortaya koyar. Atık ve atıl unsurlar elimine edilir, zarar veren girdi, çıktı ve yan ürünler yerine bütüne fayda sağlayan çözümler üretilir.

Sosyal Etkiye İlişkin Kamuoyu Anketi

Çevre Bilinci Anketi

Müsilajsız Marmara: Marmara Denizi'ni Yaşatalım Kamuoyu Anketi

Projelerimiz

Etki Çemberleri Vakfı olarak Türkiye’deki güncel çevresel ve sosyal sorunları mesele odaklı ele almak ve çözüm bulmak gayretiyle resmi olarak kurulduk. Sosyal ve biyolojik çeşitlilik için çalışıyoruz.

Sosyal etkimizi tasarlayarak dünyamıza iyilik için katkıda bulunurken sizlerin desteklerine ihtiyacımız var.

Bize destek olmak için gönüllümüz olabilir ya da faaliyetlerimizi inceleyerek bize bağış yapabilirsiniz.

Haydi! Sizde çembere katılın, geleceğe etkinizi artırın!

Bağış için hesap bilgilerimiz:

Etki Çemberleri Vakfı – Vakıf Bank

TR6400 0150 0158 0073 1367 8413

İletişim Bilgilerimiz:

info@etkicemberleri.org

Yeşilce, Levent Sanayi, Emirşah Sokağı

No:21, 34418 Kâğıthane/İstanbul

Explore
Drag