Skip links

Onarıcı Yerleşkeler

Yaşadığımız dünyada ve zamanda, insan ve doğanın uyumlu olduğu yerleşim
alanlarına ve yaşam biçimlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu
ihtiyaçtan hareketle Etki Çemberleri Vakfı olarak onarılmış bir gelecek hedefi ile
22 Şubat 2023 tarihinde bir yola çıktık. Farklı alanlardan uzmanlar ile bir araya
gelerek bütünsel bakış açısı, toplumsal katkı ve onarıcı tasarım yaklaşımları ile
yerleşim alanlarının tasarlaması üzerine buluşmalar gerçekleştirdik. Amacımız,
bu yaklaşımlarla, geçici veya kalıcı yerleşim alanlarının tasarımında dikkate
alınabilecek önerilerde bulunmak ve bu anlayışın yaygınlaşarak dirençli
toplumların varlığına katkı sağlamaktır.

Bu doküman, afet sonrası yerleşim alanlarının, çalışmaya katkı sağlayan
katılımcılarımızın farklı uzmanlık alanları kapsamında değerlendirilmesi ile bütünsel bir yaklaşımla ortaya konulan ihtiyaçları, önerileri ve iyi örnekleri içermektedir.

Explore
Drag